Služby digitalizace dokumentů

Pro převod nejrůznějších druhů papírové dokumentace nabízíme především tyto práce:

 

  1. Skenování dokumentů - orientační ceny

Pro převedení stran nejrůznějších papírů, smluv, faktur, dopisů, dodacích listů, vizitek, formulářů, projektové a technické dokumentace, map, výkresů … do počítače – kdy originály jsou, jak co do velikosti, kvality i množství – uloženy v šanonech, regálech archivů, krabicích a všech možných pořadačích - skenujeme dokumenty. Ty mohou býti volné, sešité sponkami či svázané nebo označené notářskými pečetěmi. Práce obsahují zejména tyto tři položky:

Příprava dokumentů ke skenování:
Jedná se o odstranění sponek, utřídění dokumentace podle požadovaných parametrů, polepení čárovým kódem, vložením separátorů dokumentů a po naskenování uvedení papírových originálů do původní podoby a uložení např. do archivačních krabic nebo i přípravu ke skartování.

Skenování  dokumentů: 
Připravené dokumenty jsou „prohnány“ automatickými podavačem skenerů, skenovány bezkontaktně či „ze skla“ v požadované kvalitě – rozlišení, barevné hloubce a ukládány do vhodných formátů (PDF, TIF, JPG, DJVu ..). Přitom je kontrolováno jejich správné zobrazení, natočení, ořez.

A3. Index dokumentu
Pořízení informace – jednoho či několika údajů, popisujících dokument. Formát takového indexu je XML, CSV, TXT apod. ale i třeba text pro fulltextové hledání.

Mimo to pořízené soubory jsou vhodně uloženy na nejrůznější media (pevné diky, CD ROM, DVD, síťové úložiště apod.) a připraveny pro vložení do počítačových struktur zákazníka.

 

  1. Rozpoznávání textů - orientační ceny

Celostránkové OCR
Jedná se o rozpoznání textů knih, slovníků, smluv apod. a uložení do vhodného formátu (MS Word, TXT, PDF/A)

Rozpoznávání strukturovaných formulářů (ICR, IMR a OMR)
Touto metodou se získávají data z formulářů jako jsou záruční listy, vyplněné dotazníky z nejrůznějších průzkumů, školních testů apod. Data jsou pak zkontrolována a ukládána do databází (MS Excel, MS Access apod.)

Korektury textu
Vzniklé texty bývají opravovány zkušenými písařkami, při použití speciálního software. Zvláště je to potřebné při zpracování složitých či poškozených textů, starých publikacích, slovnících apod. Texty mohou být v různých jazycích, obsahovat grafiku, různé typy písma – švabach apod.

 

      C.  Skenování výkresů a map – velké formáty - orientační ceny

Velkoformátovým skenováním jsou pořizovány soubory výkresů a map nejrůznějších velikostí a druhů, typicky do 91 cm šíře a 15 m délky, černobíle, odstínech šedi či 24 bitové barvě a rozlišení od 200 do 800 dpi.

 

  1. Skenování diapozitivů, filmů a fotografií - orientační ceny

          Digitalizujeme (v rozlišení max. 2400 dpi, 24 bit barvě, opt. density 3 Dmax) tyto podklady: fotografie (do 10 x 15 cm), negativní/positivní filmy (35 mm) a diapozitivy (5 x 5 cm). Vhodné především pro převedení nejrůznějších domácích archivů do počítače.

  1. Navazující služby - orientační ceny

 
Práce s dokumenty: naskenované obrazy mohou být dále editovány, čištěny, ořezávány či pořizovány výřezy, prováděny jejich rotace apod. 
Někdy je požadováno pořízení více formátů digitalizované dokumentace jejich konverzí do jiných formátů (třeba z TIF do PDF, JPG, DJVu …1 bit – 24 bitů)

 

Ceník | Software | Hardware

Imaging Systems spol. s.r.o. © 1996 - 2016
Web created by web developers Martin Gabriel and Katerina Konarovska
Skenování a digitalizace dokumentů. Praha 3, Laubova 2. Imaging Systems s.r.o. Skenování a rozpoznávání textu a formulářů v Praze 3, Elektronické archivy a databáze, elektonická forma dokumentů, OCR, ICR, OMR, Archivace a skenování výkresů, map, fotografií, diapozitivů, vizitek, velkých i malých formátů, Praha 3, Laubova 2, Prodej skenerů, Imaging Systems s.r.o. v Praze 3, Programy pro správu dokumentů, Bezkontaktní skener dokumentů Sceye a Fujitsu ScanSnap