Seznam některých referencí v ČR

Polygram OCR smluv a převod do textového editoru
Spisový archiv České televize OCR dokumentů a převod do MS Excel
Advokátní kancelář Ondruch LaserFiche dodávka systému a zpracování archivu
Donath Burson Marsteller zpracování dokumentů výstřižkové služby na CD
Jiří Lang zpracování dokumentů a tvorba webovských stránek
Exprit skenování a indexace archivů
Púdis skenování výkresové dokumentace
Certusia pojišťovna OCR dokumentů
AVX Czech Republic skenování a indexace výkresové dokumentace
Progeo digitalizace a tvorba archivu daňových dokladů
Národní knihovna ČR instalace programu PhotoImage LAN a jeho dalších modulů, úprava a OCR bitmap časopisů a novin
Schempp - Hirth OCR leteckých manuálů
Studio Daidalos vektorizace výkresů
Advokátní kancelář Becker&Poliakoff síťové řešení PhotoImage, digitalizace archivu a OCR dokumentů
ČVUT skenování map
EKO Consult skenování výkresů
DHL ČR OCR dokumentů
Pražská teplárenská skenování archivu výkresů a dokumentů teplárny Malešice
Onex digitalizace archivu dokumentů
Arthur Andersen ČR digitalizace archivu dokumentů
Advokátní kancelář Bizon&Rose OCR dokumentů
Aqua Procon skenování výkresů
Pražská teplárenská skenování archivu výkresů teplárny Mělník I. s exportem dat do programu TreeInfo
Ernst&Young digitalizace archivu dokumentů
Národní filmový archiv úpravy rastrových obrázků
Knihovna Akademie věd ČR úpravy rastrových obrázků
Krajská knihovna Liberec úpravy rastrových obrázků
Vaillant skenování a ICR a OMR formulářů s exportem do databáze MS Acces
TES Media skenování archivu výkresů
Ernst & Young ICR formulářů a export dat do databáze
ILF Consulting Engineers skenování mapových podkladů
Ústav pro jazyk český, AV ČR skenování pilotního celku lexikálního archivu
Pražská teplárenská skenování archivu TMI a Výtopny Juliska
Národní knihovna ČR konverze digitálních dat do DJVu
Pražská teplárenská skenování dokumentace Kogenerace TVE a hospodářských smluv
Židovské muzeum úpravy rastrových obrázků a konverze do formátu DJVu
Univerzita Karlova skenovací pracoviště pro ICR
Ústav pro jazyk český, AV ČR skenování druhé části I. vrstvy lexikálního archivu
Muzeum hl.m. Prahy skenování výkresů a kartonů
Lachema OCR textů
Pražská teplárenská skenování archivu Výtopny Krč - Novodvorská
Seven skenování výkresů
Pražská teplárenská skenování archivu Výtopny Modřany a Třeboradice
Ústav pro jazyk český, AV ČR skenování lexikálního archivu
Ústav pro jazyk český, AV ČR digitalizace historického slovníku Fr.Š. Kotta (1893), včetně programu pro vyhledávání a prohlížení hesel na webu a jeho DVD verze
ASPI skenování Sbírek zákona 1918 – 1999
Al-Tuwairqi Group, Saudi Arabia skenování archivu výkresů
T - Mapy skenování map a výkresů
eTel skenování smluvní dokumentace
IMIGe skenování archivu dokumentů do PDF
Krijcos skenování archivu dokumentů a jejich OCR
UK – filozofická fakulta skenování dokumentů
IBI skenování archivu dokumentů a jejich OCR
Mediatel skenování a OCR směrnic
Emerson Process Management skenování archivu dokumentů a jejich OCR
Ústav pro jazyk český, AV ČR digitalizace Gebauerova Slovníku staročeského a Slovníku jazyka českého Fr. Trávníčka (vše s OCR)
Smíchov Gate Project skenování smluvní dokumentace
Pražská teplárenská TN Bohnice, Čimice, Kobylisy, Ďáblice, Vysočany, Hloubětín, Kyje, Jižní Město – skenování projektové dokumentace
Geoplán skenování výkresů
Akademie věd, Filozofický ústav digitalizace smluvní dokumentace
Pražská teplárenská digitalizace smluvní dokumentace
Ústav pro jazyk český, AV ČR digitalizace excerpce J. Zubatého
GeMoney Auto skenování a OCR
Babcock & Brown, USA skenování technických záznamů
Plus Discount skenování dokumentace
PricewaterhouseCoopers skenovaní dokumentace
Ústav pro jazyk český, AV ČR digitalizace a OCR Frekvenčního slovníku, 1961
Slovanský ústav AV ČR skenovaní kartoték
ČR Národní archiv digitalizace katalogizačních záznamů
Ness Czech digitalizace a OMR průzkumu
Energoprůzkum digitalizace projektové dokumentace
Náprstkovo muzeum digitalizace katalogizačních lístků
Budějovický měšťanský pivovar digitalizace historického archivu
BBAM Aviation Services Limited skenovaní dokumentace
Drážní úřad program pro rozpoznávání textů
Akademie věd ČR digitalizace česko-německého slovníku J.F.Šumavského
Agrostroj Pelhřimov digitalizace archivu výkresů
ŽOS Nymburk digitalizace archivu
Institut umění - Divadelní ústav digitalizace archivu výstřižků
Lloyds Coil Europe dodávka bezkontaktních skenerů
Ústav pro jazyk český, AV ČR digitalizace ročenek Bibliografie české lingvistiky  

Imaging Systems spol. s.r.o. © 1996 - 2020
Web created by Martin Gabriel and Katerina Konarovska